информация о бетоне.

Бетон цена.

стоимость бетона.

Використання бетону

Про використання бетону в будівництві

Один з найбільш популярних матеріалів, що використовуються в будівництві це бетон - штучний камінь. Для його виготовлення застосовується спеціальну в'яжучу речовину, в яке додаються різні наповнювачі: починаючи з води та закінчуючи щебенем. Для створення комфортних умов проживання, люди використовують його протягом століть. Його застосування широко поширене по всьому світу і наша країна не виняток. Тому купити бетон можна навіть в интернет магазині, де на вибір представлені різні його марки. Необхідний він для зведення будівель різного призначення. Ось основні напрямки:

Read more

Использования бетона

Об использования бетона в строительстве

Один из наиболее популярных материалов использующихся в строительстве это бетон – искусственный камень. Для его изготовления применяется специальное вяжущее вещество, в которое добавляются различные заполнители: начиная водой и заканчивая щебнем. Для создания комфортных условий проживания, люди используют его на протяжении веков. Его применение широко распространено по всему миру и наша страна не исключение. Поэтому купить бетон можно в любом строительном магазине, где на выбор представлены различные его марки. Необходим он для возведения строений различного назначения. Вот основные направления:

Read more

Как правильно заливать бетон, фундамент

Бетон фундамент: существующие марки и что лучше купить?

Порядок работы в случае создания качественного фундамента точно такой же: расчёт планируемой нагрузки, выбор конструкции фундамента, выбор цемента и непосредственно процесс укладки. На сегодня существует несколько марок бетона для подобных целей:

  • М100 – пригоден для небольших строений. Заборы, небольшие гаражи, и т.д.
  • М150 – используется для ленточного фундамента и одноэтажных жилых зданий из газобетона, шлакоблока.
  • М200 – наиболее популярный тип бетона для возведения одно-, или двухэтажных домов.
Read more

Марка и класс бетона

Как правильно выбрать марку бетона? Краткое руководство от профессионалов

От качества используемого бетона зависит множество конечных характеристик любого строительного объекта. Например, свойства фундамента могут отличаться исходя из нескольких критериев: состав, используемые материалы и их пропорции. При соблюдении необходимых пропорций, можно добиться того или иного уровня

Read more

Марки та класифікація бетону

Як правильно вибрати марку бетону? Короткий посібник від професіоналів

Від якості використовуваного бетону залежить безліч кінцевих характеристик будь-якого будівельного об'єкта. Наприклад, властивості фундаменту можуть відрізнятися виходячи з декількох критеріїв: склад, використовувані матеріали та їх пропорції. При дотриманні необхідних пропорцій, можна домогтися того чи іншого рівня міцності. Що стосується міцності - це основна характеристика, яка використовується для відмінностей між виробляються марками бетону. Помилки в пропорціях виключені в заводських умовах, тому купити бетон краще відразу з заводу-виготовлювача,

Read more

Міцність бетону

Що таке міцність бетону?

Напевно, ви вже знайомі зі складом бетону. У нього входить: вода, в'яжучий матеріал (цемент) та заповнювач. Щоб гарантувати необхідні властивості бетону (морозостійкість, міцність і довговічність), його склад повинен бути гармонійний, а все пропорції дотримані. Може скластися враження, що використання природних матеріалів не потребує особливих знаннях, але ця думка помилкова. Перш ніж купити бетон, необхідно розібратися з поняттям «міцність» і дізнатися, від чого вона залежить. Якщо використовувати неякісні матеріали для створення бетонної суміші, результат

Read more

Прочность бетона

Что такое прочность бетона?

Наверняка, вы уже знакомы с составом бетона. В него входит: вода, вяжущий материал (цемент) и заполнитель. Чтобы гарантировать необходимые свойства бетона (морозоустойчивость, прочность и долговечность), его состав должен быть гармоничен, а все пропорции соблюдены. Может показаться, что использование природных материалов не нуждается в особых познаниях, но это мнение ошибочно. Прежде чем купить бетон, необходимо разобраться с понятием «прочность» и узнать, от чего она зависит. Если использовать некачественные материалы для создания бетонной смеси, результат не заставит себя ожидать.

Read more

Як правильно заливати бетон, фундамент

Бетон фундамент: існуючі марки та що краще купити?

Порядок роботи в разі створення якісного фундаменту такий же: розрахунок планованої навантаження, вибір конструкції фундаменту, вибір марки бетону та безпосередньо процес укладання. На сьогодні існує декілька марок бетону для подібних цілей:

  • М100 - придатний для невеликих будівель. Паркани, невеликі гаражі та інше.
  • М150 - використовується для стрічкового фундаменту та одноповерхових житлових будинків з газобетону, шлакоблоку.
  • М200 - найбільш популярний тип бетону для зведення одно-, або двоповерхових будинків.
Read more